Strona główna Aktualności ZAPRASZAMY NA REGATY
AktualnościNasz klubLinkiRejsyGaleria zdjęć
Sponsorzy
Aktualności - Aktualności
ZAPRASZAMY NA REGATY

KLUB SPORTÓW WODNYCH „HUTNIK” Pogoria
zaprasza do udziału w regatach żeglarskich
w klasie OMEGA STANDARD, OMEGA TURYSTYCZNA i OPTIMIST
o PUCHAR 55-lecia KSW „HUTNIK” Pogoria
Regaty odbędą się w dniu 02 lipca 2016r. /sobota/1. Miejsce regat - Jezioro Pogoria 1 z przystani KSW „HUTNIK” Pogoria.
2. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane od godziny 8.00 do 10.00 w dniu regat.
3. Otwarcie regat nastąpi o godzinie 10.00.
4. Godzinę startu do pierwszego wyścigu określi Sędzia Regat.
5. Start do pierwszego wyścigu przewiduje się nie później niż o godzinie 14.00.
6. Zakończenie regat przewiduje się nie później niż o godzinie 17.00.
7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spowodowanych brakiem wiatru, terminem rezerwowym jest kolejny dzień 03 lipca (niedziela).
8. Przewiduje się rozegranie 5. wyścigów z punktacją odrębną w klasie OMEGA Standard, OMEGA Turystyczna i OPTIMIST.
9. Regaty będą przeprowadzone zgodnie z:
a. Przepisami ISAF 2012-2016.
b. Przepisami klasy OMEGA.
c. Instrukcją żeglugi opublikowaną w dniu regat.
d. Komunikatami Sędziego Głównego publikowanymi w dniu regat.
10. Organizator regat posiada licencję nr 93/2016 wydaną przez PZŻ.
11. Za zajęcie pierwszych miejsc w klasyfikacji do Pucharu 55-lecia KSW „HUTNIK” Pogoria przewiduje się puchary i dyplomy.
12. Za zajęcie pozostałych miejsc przewiduje się dyplomy.
13. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora podczas zdjęć, filmowania i innych reprodukcji w czasie trwania regat we wszystkich materiałach dotyczących regat.
14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonywana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
15. Organizator regat KSW „HUTNIK” Pogoria finansuje organizację regat w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
16. Pozostałych informacji w imieniu organizatora udziela kol. Krzysztof Siuliński
tel. 602673282.


Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach.

Organizator – KSW „HUTNIK” Pogoria

Powrót
© 2010 KSW Hutnik Pogoria